ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANALİZ PORTALI 
                                     

Kadromuz

Uluslararası İlişkiler Analiz Portalı Koordinatörü ve Kurucusu


Dr. Öğr. Üyesi İlhan SAĞSEN

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü,

Öğretim Üyesi

ilhansagsen@ibu.edu.tr

 

Uluslararası İlişkiler Analiz Portalı Diğer Kurucuları


Araş. Gör. Ali Berkul

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü,

Öğretim Elemanı

aberkul@gmail.com


Araş. Gör. Nuh Uçgan

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü,

Öğretim Elemanı

nuhu41@gmail.com

 

Uluslararası İlişkiler Analiz Portalı Sosyal Medya Sorumluları


Büşra Göçer

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü,

Lisans Öğrencisi

busragocer06@gmail.com


Sezcan Dik

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü,

Lisans Öğrencisi

sezcandik@gmail.com