ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANALİZ PORTALI 
                                     

Hakkımızda

      Uluslararası İlişkiler temelde ulus-devletler arasındaki her türlü etkileşimi inceleyen bir disiplin olarak tanımlansa da, günümüzde sadece ulus-devletlerin değil özellikle Soğuk Savaştan sonra bir çok başka aktörün de sisteme dâhil olduğu son derece dinamik, disiplinler arası bir alan haline gelmiştir. Bu durum çalışma konularına tek bir alandan bakmanın yetersizliğini beraberinde getirmiştir. Böylece bir uluslararası ilişkiler konusuna odaklanıldığı zaman ekonomi, hukuk, siyaset ve hatta sosyoloji boyutları da irdelenerek analiz yapmak zorunlu hale gelmiştir. 

      Uluslararası İlişkiler Analiz Portalı (UİAP) da işte bu amaçla günümüz uluslararası ilişkiler konularını multidisipliner yaklaşımla analiz etmeyi amaçlamaktadır. UİAP aynı zamanda, uluslararası ilişkiler çalışanları, akademisyenleri, öğrencileri ve bürokratlarını da bir araya getirerek alanla alakalı çalışanlar arasında bir network kurmayı hedeflemektedir. Böylece, uluslararası ilişkiler alanında daha kolay bilgi aktarımı gerçekleştirilerek bir birikim oluşturulmuş olacaktır. 

       Bu portal, uzmanların analizlerini ve düşüncelerini aktarabilecekleri bir platform olması yanında, uluslararası ilişkiler öğrencilerinin akademik yazılarını paylaşabilmelerine de imkân sağlayacaktır. 

       Uluslararası İlişkiler Analiz Portalı (UİAP) hiç bir siyasi düşünceyi temsil etmemektedir ya da hiç bir siyasi parti veya kurum ve kuruluş ile bağlantısı bulunmamaktadır. Amacı sadece akademik nitelikteki düşüncelerin bir köşede kalmayıp, tartışmaya açılmasını sağlamaktır.