ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANALİZ PORTALI 
                                     

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÖĞRENCİLERİ İÇİN KİTAP VE FİLM ÖNERİLERİ 

Biz başladık, siz geliştirin! :)


ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Adam SMITH: Ulusların Zenginliği

Aleksander DUGIN: Rus Jeopolitiği Avrasyacı Yaklaşım

Alexis de TOCQUEVILE: Amerika’da Demokrasi

Andrew HEYWOOD: Siyaset

Andrew HEYWOOD: Siyasi İdeolojiler

Andrew HEYWOOD: Siyaset Teorisine Giriş

Andrew MANGO: Modern Ortadoğu’nun Kuruluşu

Arnold J. TOYNBEE: Uygarlık Yargılanıyor

Barbara JELAVICH: Balkan Tarihi 1/ 18. ve 19. Yüzyıllar

Barbara JELAVICH: Balkan Tarihi 2/ 20. Yüzyıl

Baskın ORAN: Az Gelişmiş Ülke Milliyetçiliği
Baskın ORAN(Editör): Türk Dış Politikası

Bernard LEWIS: Ortadoğu

Borisoviç LUTSKIY: 21.yy Modern Ortadoğu Tarihi

Cynthia ENLOE: Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler

Çağrı ERHAN: Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri

Daniel YERGIN: Enerjinin Geleceği

Daniel YERGIN: Petrol – Para ve Güç Çatışmasının Epik Öyküsü

David BALAAM ve Bradford DILMAN: Uluslararası Ekonomi Politiğe Giriş

David FROMKIN: Barışa Son Veren Barış

Edward SAID: Şarkiyatçılık (Oryantalizm)

Eric HOBSBAWM: Milletler ve Milliyetçilik

Faruk SÖNMEZOĞLU: Uluslararası İlişkiler Sözlüğü

Faruk SÖNMEZOĞLU: Dış Politika Analizi

Faruk SÖNMEZOĞLU: 2. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türk Dış Politikası

Francis FUKUYAMA: Tarihin Sonu mu?

Halil İNALCIK: Osmanlı ve Modern Türkiye

Halil İNALCIK: Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar -I

Halil İNALCIK: Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)

Hedley BULL, Adam ROBERTS, Benedict KINGSBURY: Hugo Grotious ve Uluslararası İlişkiler

Henry KISSENGER: Diplomasi

Henry KISSENGER: Dünya Düzeni

Henry KISSENGER: Kriz

Hüseyin BAĞCI: Türk Dış Politikasında 1950’li yıllar

Immanuel WALLERSTEIN: Modern Dünya Sistemi

İlber ORTAYLI: İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

İlber ORTAYLI: Tanzimat Döneminde Osmanlı Mahalli İdareleri
İlber ORTAYLI: Osmanlı'da Milletler ve Diplomasi
İlber ORTAYLI: Türkiye'nin Yakın Tarihi

J. J. ROUSSEAU: Toplum Sözleşmesi

J.M. ROBERTS: Avrupa Tarihi

James L. GELVIN: Modern Ortadoğu Tarihi

John J. MEARSHEIMER: The Tragedy of Great Power Politics

John McCormick: Avrupa Birliği’ni Anlamak

Joseph NYE: Amerikan Yüzyılı Bitti mi?

Joseph NYE: Yumuşak Güç

Karl MARX: Kapital

Karl POPPER: Açık Toplum ve Düşmanları

Kemal KARPAT: Türk Dış Politikası Tarihi

Kemal KARPAT:  Türk Demokrasi Tarihi Sosyal, Kültürel, Ekonomik Temeller
Kemal KARPAT:  Türk Siyasi Tarihi Siyasal Sistemin Evrimi

Marshall G. HADGSON: Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek

Martin GRIFFITHS, Steven C. ROACH, M. Scott SALAMON: Uluslararası İlişkilerde Temel Düşünürler ve Teoriler

Martin GRIFFITHS, Terry O’CALLAGHAN, Steven C. ROACH: Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar

Mehmet Ali AĞAOĞULLARI, Reyda ERGÜN, Filiz ÇULHA ZABCI: Kral Devletten Ulus Devlete

Mehmet Ali AĞAOĞULLARI: Kent Devletinden İmparatorluğa

Mehmet Ali AĞAOĞULLARI: Tanrı Devletinden Kral Devlete

Mehmet GÖNLÜBOL: Uluslararası Politika

Münci KAPANİ: Siyaset Bilimine Giriş

Niccolo MACHIAVELLI: Prens

Norman DAVIES: Avrupa Tarihi

Oral SANDER: Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü: Türkiye’nin Dış Politikası

Paul KENNEDY: Büyük Güçlerin Yükselişi ve Düşüşü

Peter MANSFIELD: A History of the Middle East

Robert GILPIN: Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği

Robert KAGAN: Tarihin Geri Dönüşü ve Rüyaların Sonu

Robert W. COX, Timothy J. SINCLAIR: Dünya Düzenine Yaklaşımlar

Roger OWEN ve Şevket PAMUK: 20. Yüzyılda Ortadoğu Ekonomileri Tarihi

Samuel P. HUNTINGTON: Medeniyetler Çatışması

Steven W. HOOK, John SPANIER: Amerikan Dış Politikası

Tayyar ARI: Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika
William L. CLEVELAND: Modern Ortadoğu Tarihi

Zbigniew BRZEZINSKI: Büyük Satranç Tahtası

Zbigniew BRZEZINSKI: İkinci Şans

Zbigniew BRZEZINSKI: Stratejik Vizyon: Amerikan ve Küresel Güç Buhranı

Zbigniew BRZEZINSKI: Tercih

Zygmunt BAUMAN: Küreselleşme

 

DÜNYA TARİHİ/SİYASİ TARİH

Bernard LEWIS: Uygarlık Tarihinde Araplar

Edward Hallet CARR: Bolşevik Devrimi
Edward Hallet CARR: Yirmi Yıl Krizi
Edward Hallet CARR: Milliyetçilik ve Ötesi
Edward Hallet CARR: Tarih Nedir?

Eric Hobsbawm: Çağlar Serisi (4kitap)

Fahir ARMAOĞLU: 19. yy. Siyasi Tarihi/20.yy Siyasi Tarihi

Fahir ARMAOĞLU: Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç

Fernand BRAUDEL: Uygarlıkların Grameri

İvan T. BEREND: 20.yy Avrupa iktisat tarihi

Marc FERR: Sömürgecilik Tarihi:Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine 13. Yüzyıl- 20 yüzyıl

Mark MAZOWER: Karanlık Kıta Avrupa’nın 20. Yy

Marshall Hodgson: Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek

Oral SANDER: Siyasi Tarih

William HALE: Dünya Tarihi

William McNeill: Dünya Tarihi: Avrupa Tarihinin Dönüşümü

William WOODRUFF: Modern Dünya Tarihi

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ

Atilla ERALP: Devlet Sistem ve Kimlik

Atilla ERALP: Devlet ve Ötesi

Chris BROWN: Uluslararası İlişkileri Anlamak

Cynthia WEBER: International Relations Theory: A Critical Introduction

Ersel AYDINLI, Erol KURUBAŞ, Haluk ÖZDEMİR: Yöntem Kuram Komplo- Türk Uluslararası ilişkiler Disiplininde Vizyon Arayışları

Faruk YALVAÇ: Tarihsel Materyalizm ve Uluslararası İlişkiler

Immanuel WALLERSTEIN: Liberalizmden Sonra

Immanuel Wallerstein: Modern Dünya Sistemi

Ken BOOTH: Dünya Güvenliği Kuramı

Kenneth Waltz, George H. Ouester: Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Dünya Siyasal Sistemi

Kenneth Waltz: Uluslararası Politika Teorisi

Martin Griffiths, Steven C. Roach, M. Scott Salamon: Uluslararası İlişkilerde Temel     Düşünürler ve Teoriler

Mustafa AYDIN: Uluslararası İlişkilerde Yaklaşım, Teori, Analiz

Ole WAEVER: Securitization and Desecuritization

Ramazan GÖZEN: Uluslararası İlişkiler Teorileri

Robert KEOHANE: Neorealism and its Critics

Scott BURCHILL: Uluslararası İlişkiler Teorileri

Tayyar ARI: Postmodern Uluslararası İlişkiler Teorileri

Tayyar ARI: Uluslararası İlişkiler Teorileri

Thomas HOBBES: Leviathan

Thomas MORE: Ütopya     

 

ULUSLARARASI HUKUK

Antonio CASSESE: International Law

Aslan GÜNDÜZ: Milletlerarası Hukuk: Temel Belgeler Örnek Kararlar

Christian REUS-SMIT (ed.): The Politics of International Law

Hüseyin PAZARCI: Uluslararası Hukuk Dersleri

Melda SUR: Uluslararası Hukukun Esasları

Peter MALANCZUK: Akehurst’s Modern Introduction to International Law

S. CHIMNI: International Law and World Order

Sertaç Hami BAŞEREN (ed.): Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset

Yücel ACER: Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı

 

 

BİYOGRAFİLER (Biz örneklerini seçtik, siz geliştirebilirsiniz ya da eksikleri tamamlayabilirsiniz)

Andrew MANGO: Atatürk: Modern Türkiye’nin Kurucusu

Hikmet ÖZDEMİR: Savaşta ve Barışta Kemal Atatürk

Gerd LANGGUTH: Angela Merkel

İlyas KAMALOV: Putin’in Rusyası

Recep Tayyip ERDOĞAN: Küresel Barış Vizyonu

Pegasus Yayınları: Barack Obama Umudun Cesareti

David Cay JOHNSTON: Trump’ın Varoluşu

Hikmet ÖZDEMİR: Turgut Özal

Murat ASLAN: Süleyman Demirel

Hande EROL: Lider Rauf Denktaş ve Kıbrıs

Sevim ALTINTAŞ (Hazırlayan): Aliya İzzetbegoviç

Haydar ALİYEV: Haydar Aliyev

Mahmud Bazarkululy Qasımbekov: Nursultan Nazarbayev

Pu GUOLIANG: Deng Xiaoping Çağdaş Çin’in Mimarı

Ali ÇİMEN: Tarihi Değiştiren Liderler

David D. RAPHAEL: Adam Smith

David RIAZANOV: K. Marx F. Engels Hayat ve Eserlerine Giriş

Mahatma GANDHI: Bir Özyaşam Gandhi

Alonso SALVINO: Fidel Castro- Devlerin Abisi

Andres DANZA: Saraysız Başkan Jose Mujica

Murat KAPLAN: Che Guevara- Bir Adanmışlık Öyküsü

Stephen HAWKING: Benim Kısa Tarihim

Walter ISAACSON: Steve Jobs

Nikola TESLA: Tesla

Elon MUSK: Elon Musk Geleceği İnşa Eden Adam

Walter ISAACSON: Einstein- Yaşamı ve Evreni

Kay BARNHAM: Thomas Edison- Bilim İnsanlarının Yaşam Öyküleri

 

 

 

 

FİLM LİSTESİ

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ

The Parallax View (1974)

Ender’s Game (2013)

Cidade de Deus: Rio de Janeiro (2002)

 

Realizm/Neorealizm:

Sineklerin Tanrısı (1990)

Batoru Rowaiar (2000)

The Purge (2013)

Kağıt (2010)

The Lord of the Rings serisi

Game of Thrones (TV Series, 2011-2019)

Battle Royale (2000)

 

Liberalizm/Neoliberalizm:

Fahrenheit 451 (1966)

Wall Street (1987)

Ha-Buah (2006)

 

İngiliz Okulu:

Underground (1995)

 

Marksizm:

Le jeune Karl Marx (2017)

Mat (1926)

Modern Times (1936)

Animal Farm (1954)

The Shock Doctrine (2009)

Machuca (2004)

 

İnşaacılık:

Manderlay (2005)

 

Eleştirel Teori:

Fight Club (1999)

 

Postyapısalcılık:

Nineteen Eighty-Four (1984)

Wag the Dog (1997)

Truman Show (1998)

The Matrix Trilogy (1999, 2003, 2003)

Black Mirror (TV Series, 2011-)

Person of Interest (TV Series 2011–2016)

Omniscient (TV Series, 2020)

 

Postkolonyalizm:

Avatar (2009)

Chocolat (1988)

Rabbit-Proof Fence (2002)

Mandela: Long Walk to Freedom (2013)

 

Feminizm:

Grbavica (2006)

Anne with an E (TV Series, 2017–2019)

Donnie Darko (2001)

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Ortadoğu

Lawrence of Arabia (1962)

Queen of the Desert (2015)

Lion of the Desert (Omar Mukhtar) (1981)

The Battle of Algiers (1967)

Waltz with Bashir (2008)

Lebanon (2009)

The Spy (TV Mini-Series 2019)

Persepolis (2007)

Jarhead (2005)

American Sniper (2014)

Occupation 101: Voices of a Silenced Majority (2006)

Syriana (2005)

Operasyon: Argo (2012)

 

Soğuk Savaş

Fail Safe (1964)

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)

Charlie Wilson's War (2007)

 

Totalitarizm

Nineteen Eighty-Four (1984)

Die Welle (2008)

V for Vendetta (2005)

The Great Dictator (1940)

Animal Farm (1954)

Equilibrium (2002)

 

Terörizm

Munich (2005)

22 July (2018)

The Wind that Shakes the Barley (2006)

Patriots Day (2016)

Executive Decision (1996)

United 93 (2006)

00:30 - Zero Dark Thirty (2012)

Fahrenheit 9/11 (2004)

The Road to Guantanamo (2006)

Rendition (2007)

Massaker (2005)

The Battle of Algiers (1966)

Kalifat (2020)(Dizi) 

Nazi Almanyası ve Yahudi Soykırımı

Schindler’s List (1993)

The Boy in the Striped Pyjamas (2008)

Life Is Beautiful (1997)

The Pianist (2002)

Judgment at Nuremberg (1961)

Downfall (2004)

Operation Finale (2018)

Hannah Arendt (2012)

 

Rwanda Soykırımı

Hotel Rwanda (2004)

Shooting Dogs (2005)

Shake Hands with the Devil (2007)

Sometimes in April (2005)

The Day God Walked Away (2009)

 

 

Latin Amerika

The Revolution Will Not Be Televised (2003)

The Motorcycle Diaries (2004)

Che: Part One (2008)

Che: Part Two (2008)

 

Vietnam Savaşı

Apocalypse Now (1979)

Full Metal Jacket (1987)

 

Enerji ve İklim Değişikliği

Chernobyl (Dizi)

The 11th Hour (2007)

An Inconvenient Truth (2006)

Before the Flood (2016)

Chasing Ice (2012)

The Day After Tomorrow (2004)

Snowpiercer (2013)

Soylent Green (1973)

Waterworld (1995)

The China Syndrome (1979)

The Current War (Elektrik Savaşları-2019)

 

Genel

East is East (1999)

Thirteen Days (Yakın Tehlike-2000)

 

Eklenme tarihi: 19 / 04 / 2020
Haber Okunma: 9739Önceki: BM DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİNE GÖRE, MEİS ADASININ (KASTELLORİZO) STATÜSÜ
Sonraki: Venezuela Siyasetindeki Karışıklıklar: Maduro, Hegemonyaya Karşı mı Gelecek Yoksa Beyaz Bayrak mı Kaldıracak?